Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduły performatyczne

Wiedza o teatrze (studia licencjackie)

Osoby studiujące na kierunku I stopnia "Wiedza o teatrze" mogą w ramach swojego kształcenia wybrać ścieżkę performatyczną i pisać prace dyplomowe pod okiem pracowników i pracowniczek naszej Katedry. 

Moduł performatyczny na studiach "Wiedza o teatrze" zawiera zajęcia, które oferują przekrojowy wgląd w problemy kultury współczesnej (włączając problematykę performansów tożsamościowych, performatywności mediów, sprawczości kultur oddolnych czy różnych modeli reprezentacji i dramatyzacji doświadczenia w tekstach oraz performansach kulturowych), jak i okazję do wypróbowania kluczowych pojęć i metodologii performatycznych w praktyce interpretacyjnej.

Wykaz przedmiotów w module performatycznym na kierunku "Wiedza o teatrze" >>

Link do aplikacji Sylabus >> 

Kulturoznawstwo - teksty kultury (studia licencjackie oraz uzupełniające magisterskie)

Osoby zatrudnione w Katedrze Performatyki prowadzą także szereg zajęć na kierunku "Teksty kultury", prowadzonym przez zaprzyjaźnioną Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. W roku 2022/2023 znalazły się wśród nich następujące kursy: