Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Priorytety badawcze

Jak pokazuje przegląd projektów badawczych realizowanych przez osoby zatrudnione w naszej Katedrze, interpretujemy zadania performatyki na wiele różnych sposobów, starając się wychodzić naprzeciw przemianom naturo-kulturo-technologicznych środowisk, jakie zamieszkujemy. Nasze osobiste zainteresowania znajdują nierzadko odzwierciedlenie w programach zajęć. Dzielimy je przy tym z szerokim gronem dyplomantek i dyplomantów, podopiecznych z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, doktorantek i doktorantów czy współpracowników spoza Uniwersytetu, którzy goszczą na konferencjach i dyskusjach organizowanych w Katedrze Performatyki. Dla wygody wszystkich, którzy poszukują bieżących informacji o naszych priorytetach badawczych, utworzyliśmy poniższą listę – i staramy się aktualizować ją regularnie. 

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

historia nauk globalnej Północy i praktyki poznawcze globalnego Południa w ramach studiów dekolonialnych i dehumanistycznych; dyskursy i archiwa antropocenu, więcej-niż-antropocenu i więcej-niż-ludzkiego antropocenu; fabulacje spekulatywne na temat przeszłych i przyszłych wspólnot w czasach kryzysów

dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ

fabulacje spekulatywne w kontekście kryzysu ekologiczno-ekonomicznego, relacje między dyskursami artystycznymi i praktykami naukowymi, dyskursy i praktyki futurologiczne

dr hab. Ewa Bal, prof. UJ

zagadnienia niesprawiedliwości epistemicznej i lokalne praktyki wiedzo-twórcze Europy Środkowo -Wschodniej; koncepcje dekolonizacji wiedzy Globalnego Południa i Globalnego Wschodu w ujęciu performatywnym; globalne i lokalne wymiary mobilności kulturowej w sztukach performatywnych; dramaturgie i performanse mniejszości kulturowych z hiszpańskiego, włoskiego, polskiego i ukraińskiego kręgu kulturowego

dr hab. Wojciech Baluch, prof. UJ

współczesna dramaturgia w kontekście najnowszych nurtów teoretycznych; znaczenia dramaturgii i dramatyzacji

dr Łucja Iwanczewska

strategie i praktyki krytyczne sztuk, z wyszczególnieniem sztuk wizualnych i performatywnych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu

dr Konrad Wojnowski

historia i teoria sztuki awangardowej w kontekście epistemologicznym; przemiany w kulturze współczesnej z punktu widzenia teorii mediów; sztuka postinternetowa i nowe estetyki cyfrowe

dr Arkadiusz Półtorak

współczesne praktyki artystyczne i kultury oddolne w świetle współczesnych filozofii społecznych; afektywne relacje jednostek, wspólnot i instytucji; etyki seksualne młodych dorosłych w Polsce z perspektywy kulturoznawczej

dr Piotr Urbanowicz

epistemiczne uwarunkowania wiedzy naukowej; kolektywy badawcze i wspólnoty myślenia; romantyczne związki literatury i nauki; kontrowersje naukowe i teorie spiskowe

mgr Sylwia Mieczkowska

sprawczość rzeczy i świata materialnego; relacje człowieka z rzeczami; autorski koncept kapitału performatywnego; związki kapitalizmu z kryzysem klimatycznym; etyka i relacyjność świata więcej-niż-ludzkiego

mgr Martyna Dziadek

feministyczne nurty nowego materializmu; ekokrytyka; plant studies

mgr Jakub Pawlak

dekolonialne ekologie w praktykach artystyczno-aktywistycznych i społecznych; artystyczne i codzienne performanse (auto)biograficzne i (auto)etnograficzne; wielokulturowe społeczności o charakterze więcej-niż-ludzkim.