Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace dyplomowe

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego oraz magisterskiego w sesji letniej jest złożenie pracy do ostatniego dnia zajęć w semestrze letnim. Ostateczna, przyjęta przez promotora wersja pracy po wygenerowaniu jej wydruku w serwisie ADP musi zostać złożona co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Nie wcześniej niż miesiąc przed tym terminem, kiedy stopień zaawansowania pracy na to pozwala, student otrzymuje od promotora i przewidywanego recenzenta propozycję dwóch zagadnień, związanych z tematem pracy, które powinien przygotować na egzamin. Te same zasady obowiązują podczas egzaminu składanego w sesji poprawkowej.

Poniżej znajdują się linki do szczegółowych wytycznych związanych z kompozycją i formatowaniem prac licencjackich oraz magisterskich, opracowaniem przypisów, bibliografii itp.

Pracownicy Katedry Performatyki sprawują opiekę nad seminarzystami w ramach modułu performatycznego na Wiedzy o Teatrze (studia I stopnia) oraz na kierunku Performatyka (studia II stopnia). 

Praca licencjacka

Praca magisterska

Zachęcamy wszystkie osoby uczestniczące w seminariach performatycznych do wnikliwego zapoznania się z powyższymi dokumentami.